TuleniPasy.cz

Od září 2014 je hlavním informačním webem ke skialpinismu a freeridu v českém jazyce stránka TuleniPasy.cz. Zde budou nadále zveřejňovány obecné informace ke skialpu a zimním horským disciplínám, stejně jako upozornění na zajímavé akce, popřípadě anotace novinek.

Od podzimu 2018 ve zvýšené míře lyžujeme nejenom na lyžích G3 a K2, ale nově také na švýcarských lyžích DOWN.

Zasněžený 23. Pelikánův seminář Společnosti horské medicíny 2012

Ve dnech 27. až 28. října 2012 se v Milovské restauraci v Milovech na Vysočině uskutečnil v pořadí už 23. Pelikánův seminář pořádaný Lékařskou komisí ČHS a Společnosti Horské medicíny. Zároveň s se v sobotním popoledním čase uskutečnila Valná hromada Společnosti horské medicíny. Oproti předchozím ročníkům, kdy byly teploty tak nějak na nulou a maximálně pršelo, letos napadlo i dost sněhu. Počasí tak přesně korespondovalo z probíranými tématy, kdy se velká pozornost věnovala omrzlinám a podchlazení.

23. Pelikánův seminář na konci října 2012
23. Pelikánův seminář na konci října 2012

Plná reportáž z Pelikánova semináře – Jana Kubalová a Jan Pala: 23. ročník Pelikánova semináře

Předchozí Pelikánovy semináři, jichž jsem se zúčastnil:
22. Pelikánův seminář Společnosti horské medicíny proběhl v Milovech 29. 10. 2011
XXI. Pelikánův seminář byl 16. 10. 2010 opět plný zajímavých přednášek
Zajímavé přednášky na XX. Pelikánově semináři, Milovy 10. října 2009

Radek Jaroš, oblečený do stylové trička, aktivně přispěl s praktickými zkušenostmi do přednášky Kristiny Höschlové
Radek Jaroš, oblečený do stylové trička, aktivně přispěl s praktickými zkušenostmi do přednášky Kristiny Höschlové

Organizátorka Jana Kubalová pár dní před seminářem rozeslala email s programem semináře, a v závěru emailu správně všechny upozornila: „Předpověď počasí není ideální. V sobotu má sněžit. Nezapomeňte na zimní výbavou pro svou tělesnou schránku i pro vaše auto!“. To se v průběhu soboty a noci ze soboty na neděli dokonale potvrdilo. Na programu Pelikánova semináře bylo 24 přednášek a tři praktické workshopy, a díky velkému množství přednášek byl seminář poprvé rozdělen do dvou dnů, kdy se končilo v neděli před obědem. Dovolil bych si shrnout subjektivní dojem z průběhu soboty, neboť nedělní části jsem se už nemohl zúčastnit.

MUDr. Říhová uvedla novinky v oblasti léčby omrzlin a několik zajímavých kauzistik z poslední doby
MUDr. Říhová uvedla novinky v oblasti léčby omrzlin a několik zajímavých kauzistik z poslední doby

9.20–10.10 Blok věnovaný omrzlinám

** K. Höschlová a R. Jaroš**, Omrzliny z Annapurny Radka Jaroše – vývoj poranění a následná péče, nejednotný pohled na chirurgické řešení – velmi dobrý rozbor aktuálních zkušeností Radka Jaroše z výstupu na Annapurnu na jaře 2012, kdy došlo k omrznutí prstů na nohou. Podrobně byl rozebrán způsob léčby, na nějž se v diskuzi objevilo několik částečně protichůdných názorů. Radek Jaroš komentoval vše s nadhledem a ve stylovém tričku s „logem“ nekompletních chodidel.

Jedna z kauzistik v oblasti omrzlin, která skončila dobře
Jedna z kauzistik v oblasti omrzlin, která skončila dobře

J. Říhová, Léčba omrzlin – obohacení o alternativní způsoby léčby a použití X-Dermy – zhodnocení případů omrzlin v loňském a letošním roce, jejich léčení. MUDr. Říhová kladně ohodnotila podrobný článek s fotodokumentací od Davida Šímy, kterému v dubnu 2012 omrzly prsty na nohou v oblasti sopky Klučevskaja (4750 m) – Skialpinistické omrzliny z Kamčatky a praktické zkušenosti s nimi

Pavel Veselý shrnul výhody XE-Dermy
Pavel Veselý shrnul výhody XE-Dermy

P. Veselý, Xe-Derma – praktické použití pro hojení ran – možnosti použití unikátního českého výrobku Xe-Dermy při omrzlinách a popáleninách

K čemu všemu je XE-Derma dobrá
K čemu všemu je XE-Derma dobrá

10:30 – 12:30 Výšková nemoc

K. Höschlová, Destrukce mozkové tkáně ve vysokých nadmořských výškách – výsledky praktického výzkumu prováděného v tomto roce, kdy se pokusných objektem stal Radek Jaroš při přípravě na Annapurnu, během výstupu a po návratu do nížin. Před a po expedici byla provedena MRI mozku a Radek Jaroš dělal řadu testů na paměť a logické myšlení.

Kristina Höschlová představila svůj výzkum ve spolupráci s Radkem Jarošem
Kristina Höschlová představila svůj výzkum ve spolupráci s Radkem Jarošem

Získané výsledky částečně vyvrátily dosud platné axiomy o automatickém úbytku mozkové tkáně s každou „návštěvou“ ve velkých nadmořských výškách a o zhoršení paměti a logického úsudku.

MRI před expedicí a po expedici – rozdíl žádný!
MRI před expedicí a po expedici – rozdíl žádný!

Radek Jaroš vše toto vyvrátil, kdy ve velké nadmořské výšce dosáhl lepších výsledků než on sám v nížině nebo kontrolní skupina umístěná také v nížině.

Závěr výzkumu prováděného v roce 2012
Závěr výzkumu prováděného v roce 2012

Zásadní otázka – jedná se o Yettiho?
Zásadní otázka – jedná se o Yettiho?

P. Nyč, Vysokohorská nemoc – krátký výzkum – autor představil výsledky své absolventské práce, v níž na základě dotazníkového šetření ve skupině 40 respondentů zhodnotil základní aspekty příprava a samotného pobytu ve vysokých nadmořských výškách.

Výsledky dotazníkového výzkumu Vysokohorská nemoc – krátký výzkum
Výsledky dotazníkového výzkumu Vysokohorská nemoc – krátký výzkum

Výsledky byly zajímavé, nicméně jako problematické bych viděl zahrnutí všech tří výškových stupňů do jednoho výzkumu. Z toho následně pramenily i paradoxní závěry ohledně procentuálního zastoupení problémů s nadmořskou výškou pro různě trénované a různě se připravující/nep­řipravující se jedince. Je podstatný rozdíl, když se člověk pohybuje pod 3000 m nad mořem nebo nad 5300 metrů, kdy i přes trénovanost a aklimatizaci může být problémů více než v „nížině“ pod 3000 metrů.

Fyzická připravenost – výsledky výzkumu Vysokohorská nemoc – krátký výzkum
Fyzická připravenost – výsledky výzkumu Vysokohorská nemoc – krátký výzkum

Výsledky byly částečně paradoxní hlavně kvůli zastoupení všech nadmořských výšek a malému počtu respondentů.

Paradoxní výsledky – Vysokohorská nemoc – krátký výzkum
Paradoxní výsledky – Vysokohorská nemoc – krátký výzkum

A. Dobeš, Everest 2012… praktické skúsenosti s vysokou nadmorskou výškou – aneb co vše se stalo letos na jaře v oblasti Everestu. Problémy s výškovou nemocí, organizace komerčních výstupů s velkým důrazem na lahvovaný kyslík a s tím plynoucí problémy, „klapky na očích“ těsně pod vrcholem s nutností dosáhnout vrcholu za každou cenu. A nejsmutnější – okradení zahynulých těsně pod vrcholem osmitisícovky.

Juraj Dobeš seznámil přítomné s akutální situací na Everestu a okolnostmi úmrtí M. Sedláčka na sousedním Lhotse 19. 5. 2012
Anton Dobeš seznámil přítomné s akutální situací na Everestu a okolnostmi úmrtí M. Sedláčka na sousedním Lhotse 19. 5. 2012

Panoramatický snímek oblasti Everestu a Lhotse
Panoramatický snímek oblasti Everestu a Lhotse

J. Kubalová, Jak se bojuje v řídkém vzduchu? – výborný historický přehled pohybu armád ve velkých nadmořských výškách, jeho následky a postupný vývoji až do dnešních dnů. V současné době probíhá řada vojenských operací ve výškách od 3000 m do více než 5000 m (Kašmír).

Jana Kubalová se ve své první přednášce zaměřila na problematiku pohybu vojáků ve velké nadmořské výšce
Jana Kubalová se ve své první přednášce zaměřila na problematiku pohybu vojáků ve velké nadmořské výšce

V letošním roce proběhla médii zpráva o smrti velké skupiny vojáků ve velké nadmořské výšce v Pákistánu, kdy na jejích tábor spadla velká lavina, která je kompletně pohřbila. Na odstranění lavinového nánosu byla použita narychlo dopravená těžká technika včetně bagrů.

Letošní lavina v Pákistánu, která měla za následek smrt 160 vojáků
Letošní lavina v Pákistánu, která měla za následek smrt 160 vojáků

Skialpinistu mohlo potěšit, že autorka zařadila jako ilustrační snímek z výškového výcvikového střediska americké armády fotku skupiny vojáků při výstupu na skialpech.

Výcvikové středisko americké armády v Coloradu ve výšce přes 4000 metrů
Výcvikové středisko americké armády v Coloradu ve výšce přes 4000 metrů

K. Höschlová, 4. frankofonní kongres horské medicíny, Švýcarsko, Gemmi 2012 – shrnující přehled nejzajímavějších novinek a doporučení v horské medicíně od problematiky pohybu těhotných žen v různých trimestrech až po úpravu doporučení ICAR.

Podrobné představení novinek z Frankofonního kongresu horské medicíny v podání Kristiny Höschlové
Podrobné představení novinek z Frankofonního kongresu horské medicíny v podání Kristiny Höschlové

Zda a jak je možné se pohybovat ve velkých nadmořských výškách v průběhu těhotenství
Zda a jak je možné se pohybovat ve velkých nadmořských výškách v průběhu těhotenství

Upravené doporučení ICAR od Dr. Bruggera
Upravené doporučení ICAR od Dr. Bruggera

I. Rotman, Novinky v horské medicíně a záchraně v horách – zpráva o 22. kongresu lékařů horských záchranných služeb – stejně jako v předchozí přednášce MUDr. Höschlové představil MUDr. Rotman řadu zajímavých přednášek z posledního kongresu.

Výsledky 22. mezinárodního kongresu horské medicíny v Insbrucku v podání MUDr. Ivana Rotmana
Výsledky 22. mezinárodního kongresu horské medicíny v Insbrucku v podání MUDr. Ivana Rotmana

13:15 – 14:00 Valná hromada SHM

I. Rotman, 20 let Společnosti horské medicíny: předpoklady vzniku, založení Společnosti, současný stav a perspektivy – historický přehled od vzniku Společnosti horské medicíny až po současnost včetně všech uskutečněných seminářů a publikační činnosti. Následně proběhla Valná hromada SHM a volby do devítičlenného vedení SHM.

Shrnutí dvaceti let činnosti Společnosti horské medicíny
Shrnutí dvaceti let činnosti Společnosti horské medicíny

MUDr. Ivan Rotman přednášející
MUDr. Ivan Rotman přednášející

Jana Kubalová, Martin Honzík a Lucie Bloudková během popoledních přednášek
Jana Kubalová, Martin Honzík a Lucie Bloudková během popoledních přednášek

Všichni pečlivě sledují přednášky
Všichni pečlivě sledují přednášky

Všichni pečlivě sledují přednášky 2
Všichni pečlivě sledují přednášky 2

14:00 – 17:00 Workshopy – Milovská restaurace a její okolí

Tři souběžně pořádané praktické workshopy – jako vždy na vysoké úrovni. Bohužel jsem se mohl zúčastnit pouze jednoho, takže průběh dalších dvou znám jen z vyprávění
M. Honzík, Záchrana při nehodě v lezeckém terénu – místo na Drátník jsem zašli do nedalekého malého lesa, kde Martin Honzík představil základní způsoby záchrany v lezeckém terénu od různých variant spouštění až po různé způsoby vytahování zraněného. Bylo to výborné, jen byla trochu zima na prsty rukou.
J. Kubalová, Improvizovaná fixace stehenní kosti a pánve v terénu – proběhl v přednáškové místnosti, takže ti, kterým se nechtělo ven na sníh, mohli zůstat uvnitř
J. Smolek, L. Sieger, Základy lezení vertikal tzv. jednolanovou technikou (SRT) – přímo před přednáškovou místností na pěkném vzrostlém stromu. Malým problémem se ukázaly namrznuté lano a karabiny.

Příprava na praktický workshop – lezení vertikál pomocí jednolanové techniky
Příprava na praktický workshop – lezení vertikál pomocí jednolanové techniky

Vše na sebe a pak rychle ven do sněžení
Vše na sebe a pak rychle ven do sněžení

Při přípravě na praktické workshopy probíhaly v kuloárech různé veselé diskuze
Při přípravě na praktické workshopy probíhaly v kuloárech různé veselé diskuze

Jana Kubalová připravuje pomůcky na svůj workshop
Jana Kubalová připravuje pomůcky na svůj workshop

Příprava materiálu se blíží ke konci…
Příprava materiálu se blíží ke konci…

Práce volební komise je v plném proudu – sčítají se hlasy
Práce volební komise je v plném proudu – sčítají se hlasy

Teoretická příprava na workshop jednolanových technik probíhala v hustém sněžení
Teoretická příprava na workshop jednolanových technik probíhala v hustém sněžení

Matin Honzík objasňuje výhody a nevýhody jistících pomůcek pro záchranu v horách
Matin Honzík objasňuje výhody a nevýhody jistících pomůcek pro záchranu v horách

Jak si poradit při spouštění zraněného na spojených lanech… přes poloviční lodní uzel skrz HMS karabinu
Jak si poradit při spouštění zraněného na spojených lanech… přes poloviční lodní uzel skrz HMS karabinu

A teď jemně zatáhnout a jedeme dál
A teď jemně zatáhnout a jedeme dál

Záchrana při nehodě v lezeckém terénu v podání Martina Honzíka
Záchrana při nehodě v lezeckém terénu v podání Martina Honzíka

Spouštění se zraněným na zádech
Spouštění se zraněným na zádech

Vypadá to, že teplo nebylo… a ono opravdu nebylo
Vypadá to, že teplo nebylo… a ono opravdu nebylo

Kolegové ze Slovenska přivezli malou pozornost pro vedení Společnosti horské medicíny – bylo potřeba to hned vyzkoušet
Kolegové ze Slovenska přivezli malou pozornost pro vedení Společnosti horské medicíny – bylo potřeba to hned vyzkoušet

17:00 – 18:10 Úrazy při lezení a skialpinismu, vrtulníková záchrana

L. Bloudková, Úrazy v horolezectví v letech 2011 a 2012 – přehled a statistiky z pouhých šesti (!!!) nahlášených úrazů v rámci ČHS. Lucie Bloudková zároveň uvedla vývojový trend v úrazovosti na základě úrazové statistiky DAV s členskou základnou přesahující 900 000 lidí
J. Pala, Úrazy při skialpinismu a jejich prevence – co a jak se může stát při skialpinistických aktivitách
J. Rokfalusy, Vrtuľníková záchana v slovenských horách – podrobný přehled vrtulníkové záchrany na Slovensku včetně všech dosud používaných typů vrtulníků
J. Kořínek, LZS na Slovensku – pěkná videa ze zásahů LZS ve Vysokých Tatrách

19:30 – 23:00 Večerní promítání

V. Vinduška, Výstup na Kilimandžáro – podrobný rozbor výstupu na nejvyšší vrchol Afriky
I. Herrmann, USA Yosemity, Grand Canyon – aneb výlet cestovní kanceláře Hermann-Říhová do USA bez řidičského průkazu a se spoustou veselých příhod
J. Pala, Možnosti skialpinismu v Makedonii a činnost makedonské HS – JERKY SNOW CAMP 2012 Macedonia – slunečný skialp a základové laviny
J. Pala, Možnosti skialpinismu v Libanonu – svépomoc při záchraně – Ski the Mountains of Lebanon 2012 – přehled výsledků

Jak to vypadalo v noci ze soboty na neděli
Jak to vypadalo v noci ze soboty na neděli

NEDĚLE 28. 10. 2012

9:00 – 11:00 Hypotermie

Už jsem se bohužel nezúčastnil
J. Kubalová, Těžká hypotermie – kdo má šanci na přežití?
M. Honzík, Akcidentální hypotermie – 5× jinak
L. Sieger, M. Mašek, Možnosti dýchání pod sněhovou lavinou
Zuzana Sedláčková, Hypotermie 5× jinak

Těžká hypotermie 1
Těžká hypotermie 1

Těžká hypotermie 2
Těžká hypotermie 2

Těžká hypotermie 3
Těžká hypotermie 3

Těžká hypotermie 4
Těžká hypotermie 4

Co říct závěrem?
23. Pelikánův seminář SHM byl vynikající stejně jako ty předchozí – je to ideální zdroj pro přehled aktuálního vývoje v oblasti horské medicíny. Jak v loňském roce, tak i letos přijela velká skupina kolegů ze Slovenska. Potvrdilo se, že tato „mezinárodní“ spolupráce má velkou perspektivu. Je tak možné, že příští Pelikánův seminář se uskuteční ve Vysokých Tatrách. Zdůraznit je potřeba velmi dobré každoroční sladké doplnění kalorií v podání Pravých hořických trubiček dovezených nezištně Mírou Ouzkým.

Podobné články

Komentář

  1. Matus - 31. říjen 2012, 07:50 #

    nie som sklamany – huste snezenie, vsetci vo vetrovkach a palic? kratasy.

Pište prosím slušně, s diakritikou a k věci. Dodržujte pravidla a využijte možnosti formátování uvedená pod formulářem.

 

Pravidla a možnosti formátování

  • Nepoužívejte HTML značky, blog podporuje sexy formátování texy. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem ">", odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva*
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy
  • Jediné dvě povinné položky formuláře jsou Jméno a zpráva
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2]
|
 

Hledání na webu

Co se chystá

Důležité

Významné výlety

Poslední odkazy

Poslední komentáře

Naše kopce na summitpost.org

 
 
kansas-160x600.jpg
ladiran-160x600.jpg