TuleniPasy.cz

Od září 2014 je hlavním informačním webem ke skialpinismu a freeridu v českém jazyce stránka TuleniPasy.cz. Zde budou nadále zveřejňovány obecné informace ke skialpu a zimním horským disciplínám, stejně jako upozornění na zajímavé akce, popřípadě anotace novinek.

Od podzimu 2018 ve zvýšené míře lyžujeme nejenom na lyžích G3 a K2, ale nově také na švýcarských lyžích DOWN.

Pozvánka na přednášku Expedice Grónsko – nevšední putování a psychická odolnost

Při expedicích v odlehlých končinách světa je dobré neopomenout (vedle fyzické, materiální a informační přípravy) také psychologické vlivy, které působí na jednotlivé účastníky skupiny. Půjde tedy o vyprávění o nevšedním putování překrásnou krajinou Grónska, doplněné řadou fotografií, s cílem příblížit posluchačům psychologický pohled na expedice.

Outdoor psychology 1 - Rizikový jedinec

V horách a obecně při pohybu ve volné přírodě může docházet k podceňování psychologického aspektu z hlediska jedince a skupiny. Proto se tady objeví ve spolupráci s webem Outdoor psychology (autor Martin Pospíchal) některé vybrané oblasti z psychologie.

|
 

Hledání na webu

Co se chystá

Důležité

Významné výlety

Poslední odkazy

Poslední komentáře

Naše kopce na summitpost.org