TuleniPasy.cz

Od září 2014 je hlavním informačním webem ke skialpinismu a freeridu v českém jazyce stránka TuleniPasy.cz. Zde budou nadále zveřejňovány obecné informace ke skialpu a zimním horským disciplínám, stejně jako upozornění na zajímavé akce, popřípadě anotace novinek.

Od podzimu 2018 ve zvýšené míře lyžujeme nejenom na lyžích G3 a K2, ale nově také na švýcarských lyžích DOWN.

28. Pelikánův seminář v Malé Fatře byl plný novinek ze zimní horské medicíny

Medicínská komisia SHS JAMES SK ve spolupráci s Lékařskou komisiou Českého horolezeckého svazu a Společnosti horské medicíny ČR uspořádali poslední říjnový víkend dvacátý osmý ročník česko-slovenského setkání zájemců o horskou medicínu. Místem letošního Pelikánova semináře byla chata Vo Vyhnanej ve Štefanové.

MUDr. Jaroslava Říhová se chystá přednášet o omrzlinách
MUDr. Jaroslava Říhová se chystá přednášet o omrzlinách

Pelikánův seminář byl letos uspořádán jako výroční k 25 letům Společnosti horské medicíny ve dnech 27. až 29. října 2017. Seminář zahájil předseda Lekárskej komisie JAMES MUDr. Ján Kořínek a člen HS Malá Fatra P. Muráň. Úvodní slovo doplnil i předsedkyně Lékařské komise ČHS MUDr. Jana Kubalová a poděkovala slovenským kolegům za organizační zajištění.

Kristina Höschlová měla na Pelikánově semináři svou autobiografii zpracovanou v knize Lékařem mezi nebem a horami
Kristina Höschlová měla na Pelikánově semináři svou autobiografii zpracovanou v knize Lékařem mezi nebem a horami

Sobota na 28. Pelikánově semináři

9:15 – 9:35 MUDr. Jana Kubalová, Trombofilní stavy v anamnéze a vysoká nadmořská výška
V přednášce byly prezentovány nejnovější doporučení a hlavně přímo rady, které poskytla konkrétní cestovatelce. Diskuse na téma jak přistupovat k podobným hematologickým problémům byla velmi podnětná a zakončení kazuistiky bezproblémovým návratem turistky z v pohodě probíhající expedice se stal i příjemnou tečkou za tématem.

Česko-slovenská lékařská a záchranářská sešlost v samém srdci Malé Fatry při 28. Pelikánově semináři
Česko-slovenská lékařská a záchranářská sešlost v samém srdci Malé Fatry při 28. Pelikánově semináři

09:40 – 10:10 MUDr. Kristina Höschlová, Konzultace před odjezdem na expedici. Aklimatizace a užívaní lékú v horách – Brixen 2017 Psychiatrický pacient v horách.
V první přednášce autorka zdůraznila, že profil vysokohorských turistů se v posledních letech velmi změnil, přibývá těch, kteří se do hor vydávají s nejrůznějšími zdravotními obtížemi. V Brixenu bylo velmi zajímavé sdělení o výzkumu Paula Robacha, který byl proveden v oblasti Mont Blancu na toaletách na chatách Cosmique a Gouter. Autor sbíral a analyzoval vzorky moči s cílem prokázat, jestli horolezci používají medikaci a jiné podpůrné prostředky. Autor prokázal, že více jak 1/3 vzorků obsahovala stopy nějakých léků, nejčastěji Acetazolamid (23%) a hypnotika (13%).

U psychiatrického pacienta může výšková hypoxie způsobit dekompenzaci psychiatrického onemocnění a navíc na pacienta působí hostilní prostředí. Na druhou stranu mohou mít hory dobrý pychoterapeutic­ký efekt.

Karol Korhelík a Juraj Rokfalusy při přípravě přednášky v rámci 28. Pelikánova semináře
Karol Korhelík a Juraj Rokfalusy při přípravě přednášky v rámci 28. Pelikánova semináře

10:15 – 10:35 MUDr. Kristina Höschlová, Novinky v léčbě omrzlin (doporučení Ifremmont). Vzdělávaní v horské medicíně.
V přednášce byla prezentována kazuistiku pacienta, který utrpěl omrzliny 4. stupně na rukou. Pacient absolvoval intravenózní trombolýzu ve velmi krátké době po omrznutí – do 4 hodin. Překvapivé bylo, že ve výsledku nebylo třeba žádný článek amputovat.
U vzdělávání v horské medicíně Kristina seznámila přítomné s průběhem druhého ročníku Mezinárodního kurzu horské medicíny, který pořádá. Představila zde také svou nohou knihu Lékařem mezi nebem a horami.

MUDr. Jaroslava Říhová vysvětluje pod dohledem JUDr. Jiřího Žáka
MUDr. Jaroslava Říhová vysvětluje pod dohledem JUDr. Jiřího Žáka

10:40 – 11:00 MUDr. Jaroslava Říhová, Ty věčné omrzliny, nové náhledy
Byla zmíněna kazuistika pacienta, který omrzl po ztrátě orientace v lese v ČR při teplotách klesajících až k –16°C a skončil rozsáhlými amputacemi.

11:05 – 11:55, MUDr. Igor Herrmann, Letní Pyreneje – EASY
Podrobný rozbor letním putováním po Pyrenejích.

Sobotní poobědové ukázky zdravotnického materiálu
Sobotní poobědové ukázky zdravotnického materiálu

13:30 –15:00 HZS Malá Fatra, Ukážka transportných a záchranných prostriedkov pre záchranu v horskom teréne
MUDr. Lenka Horáková, Kinesiotaping – praktické ukážky
Selvit Žilina, Ukážka zdravotníckych prístrojov

Poobědová část byla věnována praxi – ukázky záchranných a transportních prostředků HS Malá Fatra a prezentace přístrojové techniky od firmy Selvit Žilina. Ukázka kinesiotapingu byla z důvodu konání schůze Výboru SHM přesunuta na čas po hlavním programu. Kinesiotapingu se opět věnovala MUDr. Lenka Horáková, která se zájemcům o problematiku věnovala nakonec prakticky celý večer, takže večer nebyl prakticky nikdo, kdo by neměl alespoň malou část těla zatejpovánu.

Ukázky zdravotnického vybavení měli na starosti... foto: Petr Barna
Ukázky zdravotnického vybavení měli na starosti… foto: Petr Barna

15:05 – 15:45 JUDr. Jiří Žák, Smlouva na činnost expedičního lékaře
Činnost expedičního lékaře je ošetřena předpisy soukromého práva a v mnoha směrech nelze splnit požadavky na činnost lékaře, jak je běžné v podmínkách zdravotnického zařízení v ČR. JUDr. Žák připravil vzory smluv a zmínil jejich základní parametry – stanovení odpovědnosti samostného lékaře, organizátora i vlastního účastníka výpravy.

Na co si dát pozor, pokud jste lékařem na výletě nebo expedici? Rozbor JUDr. Jiřího Žáka
Na co si dát pozor, pokud jste lékařem na výletě nebo expedici? Rozbor JUDr. Jiřího Žáka

15:50 – 16:10 PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Vliv pozornosti na bezpečný pohyb na horách
Ve své přednášce uvedl ze statistik OEAV rizikové faktory pro vznik úrazů v horách. Navrhl nám i několik způsobů, jak se těmto nepříznivým okolnostem bránit a hlavně upozornil na to, že ačkoliv jednotlivé faktory představují jen malé riziko, jejich součet může mít velký dopad.

Pořadatelé 28. Pelikánova semináře horské medicíny
Pořadatelé 28. Pelikánova semináře horské medicíny

16:15 – 16:45 RNDr. Jan Pala, Ph.D., Rozbor některých lavin a lavinových nehod s ohledem na multiburial search a možné využití lavinových batohů
V tradiční lavinové přednášce byla v praxi představena sonda AvaTech SP2, která je schopna velmi rychle zobrazit sněhový profil bez nutnosti kopání. Na základě lavinových statistik ze Švýcarska za uplynulých 76 let bylo uvedeno, že v minulosti byli obětmi převážně osoby z okolí budov, silnic, které byli většinou zavalené při práci, zatímco dnes jde většinou o vyznavače lyžování ve volném terénu nebo skialpinistických túr. Byl prezentován i zajímavý výzkum v souvislosti s vyhledáváním obětí lavinových nehod pomocí Recco systému, kdy kromě samotných Recco odrážečů byli někteří zasypaní nalezeni díky zachycení kovových či elektronických částí jiných předmětů, jako čelovka, walkman nebo mobilní telefon.

Psycholog Martin Pospíchal podrobně rozebral možné problémy při pohybu v horách
Psycholog Martin Pospíchal podrobně rozebral možné problémy při pohybu v horách

16:50 – 17:10 MUDr. Tomáš Strachota, Update lavinové medicíny
Zmínil navíc doporučení Tyrolské horské služby, aby lyžaři, kteří uvolní lavinu, a nikdo z nich nezůstane zasypán a nepotřebují další pomoc, vždy o pádu laviny informovali místně příslušnou horskou službu. Na místo totiž může přijít další skupina a může aktivovat záchranné složky v domnění, že na laviništi může být někdo zasypán.

Karol Korhelík podrobně rozebral úrazovou statistiku v lyžařském středisku Velká Rača
Karol Korhelík podrobně rozebral úrazovou statistiku v lyžařském středisku Velká Rača

17:15 – 18:00 Ing. Mgr. Karol Korhelík, Ph.D., Úrazy pri zjazdovom lyžovaní a snowboardingu
Karol Korhelík představil statistiku úrazů ze střediska Snowparadise Veĺka Rača. Zajímavé bylo časové rozvrstvení úrazů v průběhu provozních hodin na sjezdovce. K většině úrazů dochází kolem oběda, druhý vrchol četnosti nastává těsně před ukončením provozu vleků. Věk zraněných lyžařů se pohyboval od 2 let do 86 let, medián 26, modus 17 (tj. nejčastěji se vyskytující věková kategorie klientů, kteří utrpí úraz na sjezdovce). Na tuto skupinu by mohla HS zaměřit svoji preventivní činnost. Snowbordisté jsou obecně mladší sportovci, median a modus je podobný (18 a 16 let).

Diskuze k problematice horské medicíny přesáhly i popůlnoční čas
Diskuze k problematice horské medicíny přesáhly i popůlnoční čas

18:05 – 19:00, RNDr. Jan Pala, Ph.D., Bezpečnost a rizika při freeridových a skialpinistických aktivitách na japonských ostrovech Honšú a Hokkaidó
Sobotní program zakončila odborně cestovatelská přednáška o některých bezpečnostních úskalích lyžování, freeridu a skialpinismu na japonských ostrovech, stejně jako o práci a pravomocech místní horské služby.

Večerní praktické workshopy byly věnovány hlavně kineziotejpingu, ale dostalo se i na klasické masáže
Večerní praktické workshopy byly věnovány hlavně kineziotejpingu, ale dostalo se i na klasické masáže

Neděle na 28. Pelikánově semináři

9:00 – 9:15 MUDr. Lenka Horáková Hobby lezec jako fenomén dnešní doby
Lenka zmínila patofyziologii vzniku typických šlachových poranění a chronického přetížení pohybového aparátu u této skupiny lezců. Zajímavostí bylo, že i když lezec hodnotil svůj stav jako náhlý úraz, jednalo se vždy o vyústění chronických drobných úrazů a přetížení. Poté na praktických příkladech dokumentovala, jak chyby v lezecké technice přímo souvisí s akumulací mikrotraumat měkkých tkání a následným poraněním.

Kineziotaping v praxi - MUDr. Jana Kubalová a MUDr. Lucie Bloudková
Kineziotaping v praxi – MUDr. Jana Kubalová a MUDr. Lucie Bloudková

9:20 – 9:40 MUDr. Eva Tauchmanová, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Hana Kubinová, Šetrný transport v nepřístupném terénu
Východiskem celé problematiky je fakt, že smrtící triáda acidóza + koagulopatie + hypotermie je v nepřístupném terénu velkým problémem a prioritou by proto měl být transport do optimálnějšího prostředí, abychom zamezily jejich progresi. Eva diskutovala základní modely ošetřování pacientů: scoop and run, stay and play a treet and go. Nejoptimálnější model se ukazuje provést minimálně nutné ošetření a co nejčasnější transport pacienta.

Večerní kineziotaping v praxi - slovenská část
Večerní kineziotaping v praxi – slovenská část

09:45 – 10:25 Mgr. Tomáš Kika PELIKAN 1 & 2 – Letecká záchranná služba v južnom Tirolsku
Uvedl zajímavé technické detaily používaného vrtulníku EC 145, který disponuje dvěma výkonnými motory, navijákem, který je schopným naložit pacienta do stroje i za visu. Výhody, které autor v italském systému letecké záchrany spatřuje, je naprostá jednoduchost systému v případě řešení speciálních činností – jasná metodika, jasné povely, jednotné vybavení a také kvalitní výcvik leteckého personálu probíhající v reálných místech minulých zásahů.

10:30 – 10:50 Ing. Juraj Rokfalusy, MUDr. Igor Miko, Vplyv technických a organizačných zmien na záchranu v horách
V roce 1985 v Severné Dolině ve Vysokých Tatrách trval zásah až 9 hodin od úrazu do odevzdání zraněného do nemocnice, první odborná zdravotnická pomoc mohla být poskytnuta asi po 5 hodinách od nehody. O třicet let později při reálné akci v roce 2015 byla první zdravotnická pomoc poskytnuta cca po 1 hodině od úrazu, pacient byl v traumacentru předán o hodinu později. Dnes celý zásah může trvat dokonce tak dlouho, jako tehdy trvalo pouze oznámení nehody záchranným složkám.

10:55 – 11:15 Ján Kušnirák (HZS Vysoké Tatry), Vždy je nádej (kazuistika spolupráce zložiek IZS pri záchrane v horách)
Případ pohřešovaného mladého muže z Polska z loňského léta. Případ nahlásila matka postiženého, když se nevrátil z túry domů. Pacient byl nalezen až po 38hodinách od nahlášení, živý, avšak vážně zraněný pod stěnou Končisté. Velku úlohu v nalezení měl pes – záchranář Benny. Pacient byl transportován vrtulníkem do Smokovce k posádce RLP, kde byl definitivně zajištěn a poté do nemocnice v Popradu, odkud byl v dobrém stavu po 14 dnech repatriován do Polska.

11:20 – 11:25 Ing. Juraj Rokfalusy a MUDr. Jana Kubalová, Rozlúčenie sa s účastníkmi seminára a pozvánka na 29. Pelikánův seminář 2018
Letošní Pelikánův seminář uzavřel MUDr. Ján Kořínek poděkováním všem účastníkům a přednášejícím za podnětné setkání a MUDr. Jana Kubalová poděkováním a pozvánkou na již 29. ročník, který se bude konat v Libereckém kraji v České Republice.

Hodnocení účastníků 28. Pelikánova semináře

Sobotní program zhodnotil MUDr. David Halata takto: „Letošní Pelikánův seminář oživila neplánovaná autogramiáda knihy Kristýny Hoschlové Lékařem mezi nebem a horami. Velice zajímavý byl prezentovaný výzkum Karola Korhelíka z HZS z Velké Rače o statistickém zpracování úrazů lyžařů na sjezdovce. Nejvíce úrazů je těsně před obědem a při poslední jízdě před uzavřením sjezdovky. Hlad tedy není na lyžích dobrý kamarád. K aktuálnímu děštivosnežícímu počasí se velice hodilo sdělení Jana Paly o lyžování v japonském prašanu, čímž nás nalákal nejen na lyže, alé též k japosnké kuchyni. Zaujala mě skládací sonda Avatech SP2 sloužící ke zhodnocení sněhového profilu. Bohužel cena prozatím brání většímu využití.“

Veronika Krejčíková jezdí na seminář opakovaně: „Na Pelikánovi se mi moc líbí přátelská a otevřená atmosféra. Na duchu celé akce je znát, že účastníky různých profesí spojuje daleko víc než práce spíš jejich podobná životní cesta. Pro mě je seminář díky pestrému programu každoroční dávkou inspirace, prostorem pro nasávání sdílených zkušeností a místem příjemných setkání. Všem organizátorům za něj velký dík a už se těším na příští ročník.“

Lucie Hřivnová přijela z Prahy společně s Veronikou a z Terchové přišly na chatu pěšky v dešti: „Na Pelikánův seminář jsem letos jela poprvé a tak jsem samozřejmě měla velká očekávání. Musím říct, že realita je předčila. Atmosféra byla příjemně komorní a přátelská a poznala jsem partu skvělých a inspirativních lidí. Z přednášek si jako začátečník v oboru odnáším štos poznámek a nemůžu říct, že bych se nudila. Rozhodně to bylo intenzivní. Takže díky za rozšířené obzory a za rok zas!“

Soňa Mravcová přijela s kolegyní z Brna hned po skončení výuky na lékařské fakultě: „Pelikánova semináře jsem se letos zúčastnila poprvé a akci hodnotím kladně. Od organizace, přes pohodovou atmosféru, až k samotným prezentacím umožňujícím pochytit něco nového do praxe a zároveň se zasnít nad přírodou Pyrenejí a lyžařskými možnostmi na ostrovech Honšu a Hokkaido. Terchovou jsem tak v neděli opouštěla bohatší o zajímavé informace, ale také s pocitem, že lidé věnující se horské medicíně svou prací žijí a hory je pohltily.“

Z Českého Těšína přijel Tomáš Bartulec(Jantar 2), který se na chatu dostal přechodem malofatranského hřebene z jihu na sever: „Z pohledu laika byl pro mne tento seminář velkým přínosem. Tato akce je výborná příležitst potkat lidi přímo z oboru a rozšířit si tak konkrétní znalosti z reálných situací. Nekonečný maratón přednášek a následné večírky do brzkých ranních hodin dávaly prostor pro konzultace čerstvě nabytých informací.“

Podobné články

Komentář

Pište prosím slušně, s diakritikou a k věci. Dodržujte pravidla a využijte možnosti formátování uvedená pod formulářem.

 

Pravidla a možnosti formátování

  • Nepoužívejte HTML značky, blog podporuje sexy formátování texy. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem ">", odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva*
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy
  • Jediné dvě povinné položky formuláře jsou Jméno a zpráva
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2]
|
 

Hledání na webu

Co se chystá

Důležité

Významné výlety

Poslední odkazy

Poslední komentáře

Naše kopce na summitpost.org